msks_logo

9. 10.

Ôsmy svetadiel

muzikál

(autori: Boris Filan, Ján Ďurovčík, Peter Pavlac)

kinosála DK, 19:00 h,

Predaj vstupeniek:

DK, č. dv. 36,

www.mskssnina.sk,

v sieti Ticketportal

Vstupné: 30,- €,

v deň predstavenia: 35,- €,

prostredníctvom siete Ticketportal: 33,- €

Predaj vstupeniek

msks bleskovky

erb2 

facebook msks

msks Gerbocova Snina

ROCKFEST

mediaaa

Vyhľadávanie

Počítadlo návštev

TOPlist

PrihlásenieKnižnica - základné informácie

Sledujte nás

https://www.facebook.com/Mestská-knižnica-Snina-2107710712641303/

a na instagrame


OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ

Pondelok - Štvrtok 7:30-17:00
Piatok                        7:30-16:00


    

Od 10.12.2013 sme presťahovaní do kaštieľa.

    

1a  2a 3a 4a 5a 6a 7a

Mestská knižnica Snina  v KAŠTIELI
Kpt. Nálepku 71, 069 01 Snina
tel.: 057/762 3263
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

   

O knižnici

            O vzniku knižnice v Snine sa nezachovali žiadne materiály. Podľa zápisov v prírastkovom zozname sa predpokladá, že to bol rok 1952, kedy sídlila v rodinnom dome pána Müllera. No činitelia sninského okresu uverejnili vo Východoslovenskej pravde a v Slovenskej obrode článok porovnávajúci niektoré ukazovatele v 4 západoslovenských okresoch a v 4 okresoch severozemplínskych, v ktorom je uvedené, že k 31. decembru 1947 sa v okrese Snina nachádzala 1 verejná knižnica. Odvtedy sa viackrát sťahovala. Dňa 15. mája 1984 bola presťahovaná do novej budovy vtedy ešte mestského národného výboru. V roku 1993 bol v centre mesta odovzdaný do prevádzky dom kultúry, v priestoroch ktorého mala získať definitívne priestory, no nestalo sa tak. Takmer do konca roka 2013 mala stále sídlo v budove mestského úradu na Ulici strojárskej. Po slávnostnom otvorení zrekonštruovaného sninského kaštieľa bola na tri etapy počnúc oddelením s odbornou literatúrou pre dospelých od 8.7.2013 cez literatúru pre deti a mládež v mesiaci október 2013 až po krásnu literatúru pre dospelých celá knižnica presťahovaná do kaštieľa a tak úplne čitateľom k dispozícii od 10.12.2013.

            Sninská knižnica nemala nikdy právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom je mesto Snina. Od roku 1985 do 31. mája 2007 bola súčasťou Mestského kultúrneho strediska v Snine, rozpočtovej organizácie mesta Snina, ktorá bola k uvedenému dátumu zrušená. Od 1. júna 2007 bola súčasťou oddelenia kultúry a školstva Mestského úradu v Snine. S účinnosťou od 1. novembra 2009 sa opäť stala súčasťou rozpočtovej organizácie s názvom Mestské kultúrne a osvetové stredisko, ktorá vznikla po schválení Mestským zastupiteľstvom v Snine. K jej základným dokumentom patrí Štatút zriaďovateľa a Knižničný poriadok.

Je univerzálnou verejnou knižnicou a v zmysle svojej zriaďovacej listiny v súčasnosti pôsobí ako kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám. Knižnica svojim používateľom bez rozdielu veku, spoločenského postavenia a profesijného zamerania poskytuje bežné štandardné služby súvisiace so sprístupňovaním svojho knižnično-informačného fondu.

K základným knižničným službám patria absenčné a prezenčné výpožičky. Doplnkové služby tvorí medziknižničná výpožičná služba, rezervácia kníh a prístup k internetu, ktorý bol čitateľom umožnený od 1. marca 2005 do 10.12.2013. V priestoroch kaštieľa zatiaľ k dispozícii nie je.

V oblasti automatizácie knižničných procesov sa pre knižnicu stal prelomovým rokom rok 2003. Toto obdobie, ktoré možno považovať za začiatok rozvíjania procesov elektronizácie knižnice, prinieslo najväčšie zmeny týkajúce sa spôsobu jej práce. Bol zakúpený subsystém retra a čiarového kódu knižničného softvéru LIBRIS, v ktorom sa nové knižničné jednotky začali spracovávať od augusta 2003. V ďalších troch rokoch došlo v oblasti slovenského knihovníctva v knižniciach k modernizácii informačných a komunikačných technológií. Generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine podpísal kontrakt s americkou spoločnosťou o dodávke integrovaného knižničného systému Virtua. Súčasne s prechodom na nový systém prechádzajú knižnice na Slovensku na formát MARC21 a začínajú používať Anglo-americké katalogizačné pravidlá AACR2. Preto sa i pracovníčky Mestskej knižnice v Snine rozhodli prekonvertovať všetky dáta zo systému LIBRIS do knihovníckeho systému MaSK – CDS/ISIS, ktorý bol v novembri 2006 zakúpený (prenajatý) od SNK v Martine a prostredníctvom ktorého sú čitateľom poskytované služby od januára 2007 počnúc akvizíciou cez odborné spracovanie kníh až po ich vypožičiavanie.

Kultúrno-výchovná činnosť knižnice je zameraná na podujatia pre deti i dospelých čitateľov. Prioritou v tejto oblasti zostáva práca s deťmi, pre ktoré knižnica pripravuje rôzne podujatia. Knižnica sa každoročne zapája aj do celoslovenskej akcie Týždeň slovenských knižníc.

                                                            

Mgr. Soňa Magdoliničová
referent Mestskej knižnice v Snine