msks_logo

msks bleskovky

erb2 

facebook msks

msks Gerbocova Snina

ROCKFEST

mediaaa

Vyhľadávanie

Počítadlo návštev

TOPlist

PrihláseniePFF

Podvihorlatský folklórny festival 2011

 

Už niekoľko rokov patrí posledný júnový víkend Podvihorlatskému folklórnemu festivalu v RO Sninské rybníky. Aj v nedeľu 26. júna žili Rybníky spevom, tancom a ľudovou hudbou.

Na začiatku si účastníci vypočuli festivalovú znelku v podaní ľudových speváčok. Po nej otvoril tohtoročný festival riaditeľ MsKaOS v Snine Daniel Andráško, ktorý pozval na pódium primátora mesta Štefana Milovčíka spolu s predstaviteľmi družobného mesta Chust z Ukrajiny. Primátor pozdravil účastníkov a zaželal im príjemne strávené popoludnie.

V programe vystúpilo okolo 250 účinkujúcich. Na úvod sa predstavili naši najmenší z MŠ na Kukučínovej a Palárikovej ulici. Ďalej vystúpili žiaci zo ZUŠ v Snine.  S bohatým programom sa predstavili miestne a regionálne folklórne súbory i spevácke skupiny, medzi ktorými nechýbali FS Šiňava, FS Vihorlat, folklórna skupina Starinčanka, spevácke skupiny Dúha, Dukát, Pčolinčanka, Javorina, a Ruňanka. V druhej časti programu vystúpili Mikuláš Petrašovský s dcérou Natáliou, Country band FOX a tiež Orchester ľudových nástrojov Júliusa Selčana so sólistkou Máriou Mačoškovou. Divákov rozospieval a veľký potlesk od publika si vyslúžil legendárny spevák moravských ľudových piesní Jožka Černý. Vyvrcholením podujatia bol program s názvom  „Tancovali naši vašim“ v podaní SĽUK-u.

Podvihorlatský folklórny festival nie je len prehliadkou ľudových kolektívov a sólistov tradičnej ľudovej kultúry, jeho úlohou je pritiahnuť mladých i skôr narodených, aby zažili množstvo neobyčajných zážitkov.

Tohtoročný festival ponúkol účastníkom, okrem kvalitného kultúrneho programu, množstvo zaujímavých sprievodných podujatí. Nechýbali ľudoví remeselníci, detské atrakcie, jazda na koníkoch, cukrová vata a mnohé ďalšie.

Azda najatraktívnejším sprievodným podujatím bol 1. ročník súťaže s názvom Sninské tatarčané pirohy. Do súťaže sa prihlásilo desať družstiev, z toho 8 zo Sniny (Starinčanka, Jednota dôchodcov Slovenska, Zväz telesne postihnutých, MsÚ, SOŠ, CSŠ, OUI, ÚŽS), 1 družstvo z Uliča a  1 z Košíc (Piroh – Machri).  Už v prvej časti súťaže bolo vidieť, že trojčlenné družstvá nenechali nič na náhodu a na súťaž sa zodpovedne pripravili.

Tento ročník súťaže bol oficiálne prvý, ale už vlani (v rámci Dní mesta) bola jej  predpremiéra. Vtedy zvíťazilo družstvo Únie žien Slovenska v Snine, ktoré prišlo obhájiť vlaňajšie víťazstvo.  O tom, že šikovní chlapi žijú aj v Snine, nás presvedčili niektoré mužsko-ženské, ale i čisto mužské družstvá. Milým prekvapením bolo družstvo študentov – chlapcov zo Strednej odbornej školy v Snine, ktorí si počínali veľmi dobre. Keďže som bola členkou poroty, môžem potvrdiť, že nalepiť minimálne 60 pirohov nie je jednoduché, ak vám na prsty pozerá viac ako sto párov očí. Toľko a možno aj viac bolo divákov, ktorí prišli povzbudiť jednotlivých súťažiacich. Pomáhali im hlasným povzbudzovaním, rapkáčmi, vuvuzelami, ale i spevom. Atmosféra, ktorú vytvorili, bola jedinečná.

Po sčítaní jednotlivých bodov za čas, vzhľad a chuť, napokon zvíťazilo družstvo z Odborného učilišťa internátneho v Snine. Ich pirohy chutili porote najviac. Touto cestou im ešte raz blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do tohtoročnej súťaže zapojili.

Varenie tatarčaných pirohov oslovilo súťažiacich nielen z nášho mesta, ale i blízkeho okolia či ďalších kútov našej vlasti. Organizátori však veria, že nezostane len pri súťažiacich z domova, ale že táto súťaž prekročí hranice Slovenska. Vyzývame preto aj ďalších, ktorí chcú súťažiť už v ďalšom ročníku, nech neváhajú a prihlásia sa.

Účastníkom tohtoročného festivalu  prialo aj počasie, čo sa odzrkadlilo na bohatej účasti divákov. Tí, ktorí prišli, zažili jedno neobyčajné nedeľné popoludnie. Ľutovať môžu tí, čo do rekreačnej oblasti Rybníky v nedeľu 26. júna neprišli.

Poďakovanie za toto vydarené podujatie patrí organizátorom a všetkým, ktorí sa na príprave festivalu akýmkoľvek spôsobom podieľali.

 

 

Mgr. Eva Mihaliková

členka poroty a účastníčka festivalu

 
RO Rybníky

Slávnostné otvorenie kúpacej sezóny v RO Rybníky.

Sninčania sa dočkali. Toto leto strávia pri vode aj tí, ktorí si more nenaplánovali. Po dlhých rokovaniach, mesiacoch príprav a výstavby sa 11. júna 2011 o 10.00h dopoludnia slávnostne otvoria brány prírodného kúpaliska v rekreačnej oblasti Rybníky pre prvých návštevníkov a nezatvoria sa až do konca sezóny. Slávnostné otvorenie letnej a kúpacej sezóny bude mať okrem vedenia mesta v rukách aj zrejme najznámejší brankár slovenskej futbalovej reprezentácie, Ján Mucha a mnoho ďalších pozvaných hostí. Keďže areál je určený najmä na rekreáciu a športové využitie, nemôže pri jeho otvorení chýbať v roli „krstného otca“ športovec par excellance. Od oficiálneho termínu odovzdania areálu do prevádzky odstraňovala sninská samospráva spolu s dodávateľom stavby zistené nedostatky a pripravovala najmä okolie kúpaliska na jeho užívanie.

Medzitým bolo osadené moderné detské ihrisko z drevených prvkov, exteriérové fitnes zariadenie, upravené tenisové a multifunkčné ihrisko, ako aj ďalšie zariadenia. Na kúpanie bude možné využiť biobazény s plaveckou časťou, s hĺbkou do 3,5m, ale aj s hĺbkou 1,1 až 1,5 pre opatrnejších. Rodičia zas uvítajú kúpaciu časť pre malé deti v hĺbke do 0,4 m. Kúpacia sezóna je podľa Prevádzkového poriadku prírodného kúpaliska (viac na www.snina.sk) obdobím, počas ktorého možno očakávať veľký nápor počtu návštevníkov a je určené prevádzkovateľom areálu na kúpanie do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Schválený prevádzkový čas bude od 9.00 hod. do 21.00 hod. Pozývame pri tejto príležitosti všetkých milovníkov rekreácie a športu do nového, skutočne prekrásneho areálu, ktorý si určite obľúbia nielen domáci.

 

V Snine, 3. júna 2011

 

 

Zuzana Krupa

hovorkyňa MsÚ v Snine

 
Den deti

Veľkolepý Deň detí

Tohtoročný Deň detí sa uskutoční vo veľkom štýle. Stav rekonštrukcie námestia umožňuje nainštalovanie tribúny  a tiež uskutočnenie viacerých sprievodných akcií, ktoré Mestské kultúrne a osvetové stredisko naplánovalo na 29. 5. 2011. V nedeľu popoludní  od 13.00 hod. vystúpia najprv v pestrom kultúrnom programe všetky materské školy, základné školy, centrá voľného času, umelecké školy, občianske združenia a predvedú nám svoje umenie. Najväčším lákadlom podujatia je hosť kultúrneho programu skupina DESmod, ktorá vystúpi v jeho závere. Predpokladaný začiatok koncertu tejto skupiny  bude medzi  17.00 a 17.30 hod.

Súčasne sa  v  toto popoludnie uskutočnia zaujímavé sprievodné podujatia. Spomenieme najmä výstavu Potulky lesným chodníkom v Dome Matice slovenskej, kde si verejnosť bude môcť pozrieť ukážky fauny  a flóry Národného parku Poloniny.  Táto výstava potrvá do 10.júna a je určená pre žiakov škôl, ako i širokú verejnosť. Ďalej to bude výstava obrazov v Galérii Andrej Smolák pod názvom Snina súčasná i minulá. Sprístupní nám obrazy starej Sniny s jej uličkami a zákutiami pripomínajúce časy spred tridsiatich rokov.  Spomenieme tiež  prezentáciu novej poštovej známky, ktorá sa vydáva  v rámci emisie Európa 2011 Slovenskou poštou, a. s. pod názvom Lesy – Národný park Poloniny. Pri tejto príležitosti Mestské kultúrne a osvetové stredisko objednalo jednorazovú príležitostnú pečiatku s dátumom 29. máj 2011 spolu s názvom mesta Snina. Občania si môžu na podujatí túto známku zakúpiť a dať  si ju pracovníkmi Pošty 1 Snina opečiatkovať. Keďže pôjde o Deň detí,  organizátori pripravili aj rôzne atrakcie - nafukovacie hrady, trampolíny, šmýkačky, jazdy na koni a pod. Na svoje si prídu aj dospelí, pretože na námestí bude dostatok občerstvenia i rôznych iných lákavých ponúk.

Pozývame všetkých malých i veľkých na spoločné prežitie nedeľného popoludnia.

 

                                                                                                         PhDr. Daniel Andráško

                                                                                                         riaditeľ Mestského kultúrneho

                                                                                                         a osvetového strediska v Snine

                                                                                                 

                                                                                                                                    

 
Míľa pre mamu

Míľa pre mamu na 43 miestach po celom Slovensku

    

     Zábavné popoludnie pre malých i veľkých sa uskutoční v sobotu, 7. mája 2011. Podujatie organizuje Únia materských centier ako 8. ročník najväčšej oslavy Dňa matiek na Slovensku. Pozývame všetkých, mladých i starých na podujatie Míľa pre mamu, ktoré sa koná napríklad v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove, Vranove nad Topľou, Snine a ďalších mestách a obciach.

     Formou dobrovoľníckej práce pripravujú mamy z materských a rodinných centier, členských v Únii materských centier veľkú akciu plnú zábavy, hier, súťaží i umeleckých vystúpení.

     V Snine na námestí od 15.00 hod. v programe vystúpia klaun Tomáš Plaszky z Košíc, sninské mažoretky Maršálky, Dominika Filipová, Diana Lempeľová, Michaela Harničárová. Materské centrum Anjelik, Mestské kultúrne a osvetové stredisko a Centrum voľného času pripravujú pre deti aj veľa ďalšej zábavy.

     Hlavným cieľom podujatia Míľa pre mamu je však samotná míľa. Každý, kto chce takto verejne vzdať vďaku svojej mame sa môže zaregistrovať a prejsť pre svoju mamu symbolickú míľu.

   

 
Článok v Sninských novinách

Prípravný výbor festivalu Rock pod kameňom už odsúhlasil jeho program

 

Necelých päť mesiacov chýba do otvorenia festivalu Rock pod kameňom 2011, no prípravy na tento sviatok rockerov v druhej časti leta prebiehajú v plnom prúde. Dôkazom zvýšenej pozornosti augustového podujatiu zo strany organizátorov je druhé zasadnutie jeho prípravného výboru, ktoré sa zišlo 4. apríla t.r.

„Zvolal ho primátor ako predseda výboru, keď okrem iného bolo v úvode zasadnutia konštatované, že v súčasnosti je stav príprav nielenže v plnom prúde, ale aj na štandardnej kvalitatívnej úrovni. Za najdôležitejší sa považuje predaj festivalových lístkov,“ informoval riaditeľ sninského Mestského kultúrneho a osvetového strediska a člen prípravného výboru Daniel Andráško. „V týchto dňoch sa začala predávať druhá séria lístkov v cene 16 Eur a prípravný výbor odsúhlasil časový a obsahový program festivalu.“

Počas obidvoch dní - festival prebehne 12. a 13. augusta 2011, vystúpi viac ako 20 skupín z domácej rockovej scény i zo zahraničia. Skupiny boli rozdelené do dvoch kategórií. V prvej vystúpi výber - účinkujúci, ktorým organizátori za ich vystúpenia platia. Druhú tvorí množina viac ako 150 skupín, ktoré prejavili záujem vystúpiť buď len za dopravné náklady, alebo úplne zadarmo. „Novým momentom v tomto roku je nový prevádzkový poriadok zrekonštruovaných plaveckých bazénov na biokúpalisku, ktorého prvá sezóna začne v tomto lete,“ prezradil riaditeľ MsKaOS, „a organizátori hľadajú optimálne riešenie prevádzkovania bazénu počas festivalu, hlavne kvôli bezpečnosti.“

Už teraz, ako vzišlo z rokovania výboru, je zrejmé, že absolútne nebudú postačovať priestory na stanovanie, a preto organizátori počítajú s prípravou náhradných, kde by cezpoľní návštevníci, ktorí sa vzdajú alebo nevyužijú ponúkané služby, sa mohli ubytovať v stanoch. Je tu aj návrh sninského primátora, aby sa organizátori obrátili so žiadosťou o finančnú podporu festivalu na VÚC, Prezidentskú kanceláriu, Úrad vlády, prípadne na iných sponzorov alebo priateľov rockovej hudby. Schválený bol aj mediálny plán, ktorý zatiaľ nepočíta s generálnym partnerom. Urobená je už dohoda s Fun Rádiom a pripravuje sa dohoda s TV JOJ. Bola tiež vybraná firma na dodávku billboardov. Festivalovým hosťom, ktorí zavítajú do Sniny - mesta pod Sninským kameňom, organizátori pripravujú aj ďalšiu ponuku stráviť voľný čas pred začatím festivalu. Sú to predovšetkým možnosti vyžitia kultúrneho, turistického, športového a ďalších, ukončil svoju informáciu Daniel Andráško. (jj)

Sninské noviny 11. apríla 2011

 
Rock pod kameňom 2011

Podmienky rockových hviezd na festivale Rock pod kameňom

 

Už takmer dva mesiace naplno zamestnáva organizátorov Rocku pod kameňom, najväčšieho rockového festivalu na Zemplíne, jeho príprava. Napriek tomu, že sa festival uskutoční 12. a 13. augusta, už v týchto dňoch dolaďujú detaily. Podľa slov riaditeľa MsKaOS v Snine Daniela Andráška ich k tomu vedú 8-ročné skúsenosti a fakt, že na Rybníky zavítajú svetové rockové hviezdy. „Mnohé kapely sú zvyknuté na určitý štandard a komfort, ktorý im musíme zabezpečiť. Technický a cateringový rider vystupujúcich je väčšinou zmluvne podložený. Čím kvalitnejšia a známejšia skupina, tým bývajú nároky väčšie a špecifickejšie,“ hovorí D. Andráško. Festivalový výbor tohto roku vsadil na také zvučné mená ako Die Happy s Martou Jandovou, Mike Terrana, IneKafe či Guano Apes. Jeden z hlavných organizátorov a šéf dramaturgie Marián Križánek prezradil, že práve na vyjadrenie skupiny Guano Apes čakali takmer mesiac. Po tom, čo ich oslovili, skupina dlhší čas nereagovala, keďže zisťovala informácie a referencie o festivale. O to viac organizátorov potešila ich pozitívna odpoveď.

Niektorí účinkujúci majú exaktne stanovené podmienky, ktoré sa týkajú napríklad ich ochrany, ale aj toho, aké vysoké a veľké má byť pódium, vzdialenosť ľudí od pódia a pod. Andráško uviedol, že podmienky sú ošetrené aj zmluvne a v prípade ich nedodržania hrozia organizátorom v niektorých prípadoch sankcie až do výšky 2-miliónov eur. Známy je už aj catering niektorých skupín. Speváčka Marta Jandová a jej kapela Die Happy vyžadujú na Rybníkoch napríklad malinovú marmeládu, minerálnu vodu Evian, dva rekesy vína Chanty alebo Rocha. Zo zeleniny by nemala chýbať mrkva, uhorky, paprika a kaleráb v náleve. Headlinerom dvojdňového festivalu na Rybníkoch bude nemecká skupina Guano Apes. „Medzi požiadavkami skupiny je napríklad 100 kilogramov ľadu, v šatniach vyžadujú 50 bielych  uterákov aj 20 županov,“ doplnil Križánek. Okrem toho zakázané bude ich fotenie, natáčanie či kontakt s novinármi.

Najdrahšou kapelou, ktorá na Rybníkoch počas 8-ročnej histórie festivalu vystúpila, bol český Kabát. Výška ich honoráru sa približovala k sedemcifernej sume (v korunách). Tohto roku ich však tromfne nemecký Guano Apes. Aj v minulosti boli požiadavky účinkujúcich častokrát nezvyčajné. Kým fínska diva Tarja v minulom roku požadovala od organizátorov aj bezlepkovú stravu, bubeníkovi Mike Taranovi museli zabezpečiť špeciálnu stoličku buttkitter až z Paríža, keďže sa na Slovensku ani v Čechách nenachádza.

O tom, že festival je známy aj ďaleko za hranicami Slovenska a je oň záujem, svedčí fakt, že na oficiálnej stránke festivalu zaznamenali kliknutia až z 39 krajín sveta. Medzi nimi z Peru, Brazílie, Spojených arabských emirátov, Mexika. Záujem vystupovať na Rybníkoch prejavilo tohto roku podľa slov Andráška vyše 200 skupín. Vstupenky, ktoré sú v súčasnosti v predpredaji už za 16 eur, boli vyrobené v USA. Špecifické sú tým, že sú celé pokryté holografickými znakmi, čím sa zabráni ich zneužitiu. V Spojených štátoch boli vyrobené aj identifikačné náramky.

-frn-

 

 

Podvihorlatské noviny 11. 4. 2011

 

 

 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 Dopredu > Koniec >>

Strana 13 z 13