msks_logo

msks bleskovky

erb2 

facebook msks

msks Gerbocova Snina

ROCKFEST

mediaaa

Vyhľadávanie

Počítadlo návštev

TOPlist

PrihláseniePodujatia Mestskej knižnice v Snine konané v roku 2010

Októbrový týždeň otvorených dverí

Mestský úrad v Snine organizoval v dňoch od 11. 10. – 15. 10. 2010 nové každoročné európske podujatie pod názvom Európsky týždeň miestnej demokracie (ETMD). Účelom tohto týždňa je zvýšiť povedomie občanov o práci miestnych orgánov. Osobitná pozornosť bola venovaná účasti mladých ľudí. Počas týždňa otvorených dverí im boli prezentované základné informácie o činnosti samosprávy, mali možnosť navštíviť kanceláriu primátora, zasadacie miestnosti i obradnú sieň. Keďže sa Mestská knižnica v Snine nachádza v budove mestského úradu, 280 žiakov materských i základných škôl spolu so svojimi pedagógmi nezabudli navštíviť i naše priestory. Z vlastných skúseností môžeme potvrdiť, že veľa sninských detí číta rada a našu knižnicu navštevujú pravidelne. Tým priestory knižnice a jej činnosť predstavovať nebolo treba. Našli sa však medzi nimi i takí, ktorí u nás boli prvýkrát. Tí boli nadšení veľkým výberom zaujímavých kníh, ktorý im fond našej knižnice ponúka. Veríme, že sa im u nás páčilo a že sa čoskoro stanú našimi čitateľmi. (sm)
                                                                                                                                                                     
              

Marec v Mestskej knižnici v Snine

„Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom“. Citát, ktorého autorom je J. A. Komenský, učiteľ národov, si mohli prečítať všetci, ktorí si odniesli z Mestskej knižnice v Snine malý darček v podobe pekne ilustrovanej záložky do knihy s touto rokmi overenou pravdou.
Knižnice plnia okrem iných funkcií aj funkciu náučnú a vzdelávaciu. Výnimkou nie je ani naša knižnica.
Sninská knižnica sprístupňuje svoj knižný fond čitateľom po celý rok, no v marci, ktorý je mesiacom knihy, vyvíja svoju vzdelávaciu činnosť intenzívnejšie ako v iných mesiacoch. V marci pripravili pracovníčky knižnice akcie na prehĺbenie vzťahu ku knihám, a to formou exkurzií, informačnej výchovy, prednášok a výstav kníh pre deti materských škôl a pre žiakov z prvého i druhého stupňa základných škôl.
Na „vyučovacej hodine v knižnici“ sa pracovníčky knižnice snažia o to, aby si deti a mládež vypestovali návyk navštevovať knižnicu, návyk na pravidelné čítanie, aby sa naučili s knihou pracovať samostatne, aby dokázali knihy využívať na zábavu i sebavzdelávanie. Je na nás dospelých, aby sme v dieťati prebudili záujem o knihu, veď práve knihy sa podieľajú na rozvíjaní fantázie, intelektu a emócií.
I napriek dobe neustáleho rozvoja nových informačných technológií, podľa počtu návštevníkov a zaregistrovaných čitateľov v našej knižnici, môžem potvrdiť, že záujem o knihu je, a nemôžem úplne súhlasiť s už známymi štúdiami, že žiaci čítajú málo, neradi, prípadne, že nečítajú vôbec. (sm)
                                                                                                                                                                      Marec v Mestskej knižnici v Snine

Deti_z_M_Duk._hrdinov_Snina  Žiaci_zo_Z_Komenskho_Snina  Žiaci_zo_Z_tudentsk_Snina  Žiaci_zo_Z__Komenskho_Snina 

Podujatia Mestskej knižnice v Snine konané v roku 2009

Spisovateľ Jozef Banáš medzi sninskými čitateľmi

Možno, že nasledujúce riadky tlmočia názor väčšiny, ak nie všetkých – a bola ich takmer stovka, že v utorok 19. mája 2009 strávili pekné, skoré popoludnie na stretnutí so súčasným slovenským prozaikom, dramatikom, bývalým diplomatom a politikom Jozefom Banášom. Voľný čas si našli na besedu o jeho dvoch knihách – Idioti v politike a Zóna nadšenia. Tá druhá mu priniesla cenu „Kniha roka 2008“. Za akciu možno pochváliť Mestskú knižnicu v Snine. Spoluorganizátorkou bola spisovateľka z nášho regiónu Viera Čurmová.
Už pri vstupe do spoločenskej sály Domu kultúry v Snine, kde sa stretnutie uskutočnilo, si populárna osobnosť slovenského verejného života okamžite získala prítomných už prvým oslovením. Je potešiteľné, že bolo medzi nimi viac mladých ako dospelákov, prevažne školákov základných škôl (ZŠ Komenského, ZŠ P.O. Hviezdoslava). Všetkým sa Jozef Banáš svojím vystúpením prispôsobil. Pri prezentácii viac času venoval Zóne nadšenia, ktorá vypovedá o skúsenostiach autora ako umelca i ako človeka z roku 1968 a ďalej, kedy pôsobil v diplomatických službách. Cez všetky tieto politické a spoločenské peripetie sa v knihe dostal až po nedávnu dobu, ktorá je aj autorovým víťazstvom.
Prístup spisovateľa k prítomným bol bezprostredný. Mladých oslovoval či čítajú, aké sú ich záujmy, či je im blízka hudba, či športujú a či sa dobre učia. V tomto si s Jozefom Banášom všetci výborne rozumeli. Dospelí vo svojich otázkach skôr odbočovali do reálneho života a rozvážnejšie diskutovali o našich nedávnych dejinách, prelomových politických udalostiach a nešetrili reakciami na našu reálnu politiku, či jej protagonistov. Viacerí z účastníkov sa okrem autogramu rozhodli aj pre kúpu niektorej knihy.
V každom prípade to bolo vydarené popoludnie. Prítomnosť spisovateľa a v jednej osobe aj politika, človeka držiaceho takpovediac ruku na tepne týchto dní, je predsa vzácnosťou. (jj)

Stretnutie s Jozefom Banášom

autogramiada_  autogramiada_2  autogramiada_3  autogramiada_4  jozef_banas  Jozef_Banas_ 

Jozef_Banas_podpisuje_knihy  rozhovor_Jozefa_Jenka_s_Vierou_urmovou    Spisovateka_Viera_urmov_so_iakmi_Z_Komenskho_v_Snine  ucastnici_stretnutia_s_Jozefom_Banom

 Podujatia Mestskej knižnice v Snine konané v roku 2007

Vstúpme do rozprávky 2

Po minuloročnej dobrej spolupráci s učiteľkami a detičkami sninských materských škôl sme sa my, pracovníčky Mestskej knižnice v Snine aj tohto roku rozhodli v mesiaci marec, ktorý je venovaný propagácii knihy, pripraviť podujatie pre predškolákov s názvom „Vstúpme do rozprávky 2“. Podujatie sa konalo 27. marca 2007 v spoločenskej sále Domu kultúry v Snine. Tohto roku sme sa s deťmi rozprávali o knihe „Príbehy medvedíka Brumka“. Besedu, výstavu detských kníh a výstavu výtvarných prác detí na tému „Moja najkrajšia rozprávková bytosť“ spestrili kultúrnym programom deti z Materskej školy na Ulici Palárikovej v Snine. Veríme, že sme touto aktivitou podporili snahu pestovať v deťoch záujem o literatúru. (sm)

                                                                                                                                                                     

Vstúpme do rozprávky 2

Deti_sninskch_m  deti_sninskych_m  vitazi_najkrajsich_ilustracii  vystava_detskych_knih  vystava_detskych_knih_2  vystava_vytvarnych_prac_deti_sninskych_m  vystupenie_deti_m_Palrikova_Snina

Petra Nagyová - Džerengová v Snine
 

V nedeľu 23. septembra 2007 sa v priestoroch Domu kultúry v Snine konala beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou, ktorá bola spojená s autogramiádou.
Autorka zatiaľ troch vydaných noviel a románov Chcem len tvoje dobro (2005), Za to mi zaplatíš (2006), Pozri sa na seba (2007) pochádza z Košíc. Momentálne žije a tvorí v Bratislave, jej dobrý vzťah k regiónu je natoľko vrelý, že i napriek iným povinnostiam si našla čas na besedu a osobné stretnutie s čitateľkami svojich kníh.
Podujatie pripravili pracovníčky Mestskej knižnice v Snine. I keď bolo určené širokej čitateľskej verejnosti, účasť nebola taká, ako sa očakávalo. Beseda však bola veľmi spontánna, účastníčky živo reagovali, čo dodalo celému podujatiu príjemnú atmosféru.
Podnetné boli i otázky p. M. Vasylkivovej a p. A. Zabovej, ktoré podľa vyjadrenia samotnej spisovateľky budú pre ňu inšpirujúce v jej ďalšej tvorbe.
Na záver ešte jeden postreh: dámy, ktoré sa tejto besedy zúčastnili, strávili určite príjemné dve hodinky nedeľného popoludnia v spoločnosti veľmi sympatickej veselej mladej ženy, ktorá nám ukázala, že i napriek povinnostiam v rodine i v práci je možné si svoj život zorganizovať tak, aby sme ho žili nielen pracovne ale i spoločensky.

Petra Nagyová - Džerengová v Snine

autogram_pani_Nagyovej-Dzerengovej_pre_pani_knihovnicku_Kubisovu  i_190275   i_190288  i_190290  i_190292  i_190294  i_190296  i_190298  i_190300  Petra_Nagyova-Dzerengova_pri_podpisovani_zmluvy  podpisovanie_knih


Podujatia Mestskej knižnice v Snine konané v roku 2006

Vstúpme do rozprávky

Každoročne je prvý jarný mesiac venovaný propagácii knihy. Pri tejto príležitosti pripravili pracovníčky Mestskej knižnice a MsKS v Snine 23. marca 2006 v spoločenskej sále Domu kultúry v Snine podujatie s názvom „VSTÚPME DO ROZPRÁVKY“, ktorým oslovili predškolákov – budúcich čitateľov.
Knihy, čítanie a prežívanie rozprávkových príbehov má pre deti veľký význam. Hlavným bodom podujatia bola beseda o knihe „Dobrodružstvá škriatka Valentína“, ktorá bola v mestskej knižnici k dispozícii pre všetky materské škôlky. Pripravená bola aj výstavka ďalších nových zaujímavých titulov detskej literatúry.
Podujatie bolo obohatené aj o výtvarnú časť, ktorého súčasťou bola prehliadka ilustrácií detí na tému „Moja najkrajšia rozprávková bytosť“. Najlepšie práce boli odmenené. Celú akciu spestrili krátkym programom – dramatizáciou rozprávky a tančekom – deti z Materskej škôlky na Ulici Palárikovej a Kukučínovej.
V závere, počas malého občerstvenia, si detičky okrem prezerania ilustrácií a vystavených kníh mohli prostredníctvom videoprojektora pozrieť i rozprávky O krtkovi. Všetci tí, ktorí podujatie pripravili, boli veľmi radi, že detičky odchádzali do svojich škôlok bohatší o ďalšie estetické zážitky spojené s knihou a rozprávkami. (sm)

Vstúpme do rozprávky

i_081603  i_081611  i_081612  i_081613  i_081614  i_081616  i_081618  i_081619  i_081620  i_081621  i_081954  i_081956 

100 kníh Mestskej knižnici v Snine

Dňa 16. mája 2006 sa v Mestskej knižnici v Snine uskutočnilo podujatie „100 kníh Tatra banky“.
Tvorcovia projektu – Literárna a kultúrna agentúra L.C.A. Kolomana Kertésza Bagalu, ktorá sa venuje výhradne pôvodnej slovenskej tvorbe, v spolupráci s Tatra bankou venovali Mestskej knižnici v Snine hodnotný knižný dar, ktorý vo veľkej miere obohatí jej knižný fond. Zástupca Tatra banky v Snine, Ing. Vladimír Milčo, spolu s pánom Bagalom odovzdali tento dar riaditeľke MsKS v Snine MVDr. Gabriele Alušíkovej pre mestskú knižnicu.
Podujatie pokračovalo vystúpeniami vzácnych hostí – profesora Stanislava Rakúsa (prozaik, literárny teoretik) pôsobiaceho na Prešovskej univerzite v Prešove, pána Kornela Földváriho (prozaik, literárny kritik a teoretik humoru) a pána Vlada Jančeka (básnik, prozaik, dramatik a autor piesňových textov), ktorí vtipne a pútavo hovorili o súčasnej literatúre, o jej čítaní a tvorbe, ba dokonca prezradili aj niekoľko perličiek zo svojho života.
Prítomní študenti zo sninského gymnázia pozorne a vnímavo sledovali rozprávania jednotlivých hostí, ktoré sa niesli v duchu príjemnej atmosféry. Mnohí z nich prejavili o takého podujatia záujem aj v budúcnosti.

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc aj tohto roku vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica 2. ročník súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Súťaž sa uskutočňuje pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a s podporou Slovenskej asociácie knižníc.
Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarienship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každý rok štvrtý októbrový pondelok. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bolo Čítanie. Poznávanie. Konanie. (Reading. Knowing. Doing.)
V priestoroch Mestskej knižnice v Snine sa do súťaže zapojili i sninskí gymnazisti. Žiaci štvrtého ročníka pripravili pre najmladších spolužiakov osemročného gymnázia veľmi zaujímavé podujatie, v úvode ktorého im niekoľko slov o význame čítania povedala pracovníčka MK p. Kubisová. Po nej sa im v priestoroch čitárne, kde sa konala aj výstava ilustrácií rôznych rozprávok, zaujímavo prihovoril „sám“ Pavol Dobšinský, od ktorého si vypočuli jeho životný príbeh a s ktorým si čítali rozprávky. V závere sa všetci zabavili pri dramatizácii ukážky z rozprávky O červenej čiapočke.

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

i_102637  i_102639  i_102641  i_102643  i_102645  i_102647  i_102649  i_102653

Čím skutočne žijú mladí

21. novembra 2006 prijali v popoludňajších hodinách pozvanie Mestskej knižnice v Snine žiaci piatich sninských základných škôl na besedu s odborníčkou z krajskej pedagogicko-psychologickej poradne. Podujatie pripravené v rámci európskeho týždňa proti drogám s názvom „Čím skutočne žijú mladí“ sa konalo v spoločenskej sále domu kultúry. Žiaci mali možnosť zmerať si svoje vedomostné sily v oblasti prevencie proti drogám, fajčeniu a alkoholu. Družstvá, ktoré sa v problematike boja proti drogovým závislostiam orientovali najlepšie, si so sebou za odmenu odniesli diplomy a malé vecné ceny.
Keďže jedno z najväčších nebezpečenstiev civilizačného pokroku sú práve drogové závislosti, je aj v našom záujme ponúkať a realizovať aktivity, ktoré dávajú mladým ľuďom možnosť plnohodnotného rozvoja a aktívneho trávenia ich voľného času a ktoré sú najefektívnejším nástrojom prevencie vzniku drogovej závislosti.

Čím skutočne žijú mladí 

 

i_107671  i_107673  i_107675  i_107677