msks_logo

msks bleskovky

erb2 

facebook msks

msks Gerbocova Snina

ROCKFEST

mediaaa

Vyhľadávanie

Počítadlo návštev

TOPlist

PrihlásenieV roku 2017

Výhercovia súťaže

 

„Moje naj v Snine“

 

 

           Skončila sa výtvarná súťaž o najkrajšie a najmilšie miesto v meste Snina. Do súťaže sa zapojilo 84 nádejných maliarov z materských aj základných škôl. Obrázky znázorňovali rôzne zákutia Sniny. Prevládali však krásne obrázky nášho krásneho kaštieľa.

       Ocenili sme  umelecké dielka týchto autorov, ktorí  získavajú krásne knižky:

 

 1.        Kerliková Mária                    MŠ Perečínka

 2.        Voharová Nelka                    MŠ Perečínska

 3.        Macháčková Viktória            ZŠ Študentská

 4.        Kocúrová Vanessa                 ZŠ Študentská

 5.        Čornaničová Michaela          ZŠ Študentská

 6.        Jušková Dominika                 ZŠ Komenského

 7.        Deňalucová Adela                 ZŠ Komenského

 8.        Vaňo Sebastián                      ZŠ Komenského

 9.        Kusin Jakub                           ZŠ P.O.Hviezdoslava

10.       Vajdová Dajana                     ZŠ P.O.Hviezdoslava

11.       Džofková Dominika              ZŠ P.O.Hviezdoslava

12.       Keleš Patrik                            ZŠ Ubľa    

Blahoželáme výhercom.


 

 

Ceny si môžete prevziať v knižnici.

     

 

Všetky obrázky sú pre vás sprístupnené na výstavke v priestoroch knižnice.      v

  

Naši výhercovia

  

a a1 DSC 0026

a2 m0  DSC 0067

DSC 0020

DSC 0079

                                                                                                                 
MAREC   2017   -   VYHODNOTENIE

 

      Marec je v našej knižnici najkrajší mesiac. Ešte stále máme práve v marci najväčšiu návštevnosť. Veľmi by sme chceli, aby  každý mesiac bol „marec“.

      Boli sme milo prekvapení,  pretože tohto roku nás navštívilo viac detí ako minulý rok.  Spolu s učiteľmi ich bolo 601. Tohtoročné zážitkové čítanie  O Hundroškovi, Písmenkovo alebo Tam, kde pršia výkričníky, Svrček a mravce sa páčilo hlavne malým škôlkárikom. Staršie deti ocenili pútavé úryvky z kníh Slováci a slová, Učebnica na prestávku i krásnu povesť o Sninskom kameni z knihy Slovenské povesti. Povesti si u nás v knižnici prečítali starší žiaci sami. Ale aké prekvapenie sme zažili, keď nám čítali z knižky aj škôlkári. Veľmi chválime a tešíme sa na takých šikovných čitateľov. Okrem rozprávok a povestí sme si rozprávali o tom,  prečo je  marec  Mesiac  knihy i o 700. výročí prvej písomnej zmienky o Snine. K tejto udalosti sme prichystali výstavku kníh o Snine a výstavku kníh našich sninských spisovateľov. A verte na výstavku stále pribúdajú nové a nové knihy. Mladá nádejná spisovateľka, sninčanka Ľubka Vološinová,  nás aj navštívila a na krátkej besede porozprávala o sebe aj o písaní svojej prvotiny. Myslím si, že jej pútavé rozprávanie zaujalo všetkých. Detičky sa vypytovali a pani Ľubka  trpezlivo odpovedala. Veríme, že ku krásnej knižke Jedine Ty čoskoro pribudnú ďalšie. A my  budeme  pani Ľubke držať palce pri jej ďalšej tvorbe. Ešte raz aj touto cestou ďakujem za spoločne strávený príjemný deň.

      Tak ako po minulé roky, aj tohto roku, nás navštívili škôlkári,  žiaci ZŠ, deti z krízového strediska CSS Zátišie aj klienti Denného stacionára sv. Štefana v Snine. Okrem sninských žiakov k nám zavítali aj žiaci z Kolonice, Klenovej, Uble a Zemplínskych  Hámrov. Každá škôlka a škola, ktoré nás v marci navštívili, dostali rozprávkovú knižku aj s venovaním do svojej knižnice. Ďalšie krásne knižky sú prichystané pre výhercov „Moje naj v Snine“. Všetky obrázky s kresbami najkrajších a najmilších miest v Snine budú sprístupnené na výstavke v priestoroch knižnice.

      Celým mesiacom nás na https://www.facebook.com/sninakastiel sprevádzal náš kolega Robo Jakubec. Odporúčame si jeho krásne slová o knihách prečítať, dozviete sa mnoho nových zaujímavých informácií, ktoré sú doložené aj milými fotografiami.   Ďakujeme. 

      Ďakujeme aj všetkým návštevníkom knižnice a všetkým učiteľom, ktorí nás v marci navštívili a prežili s nami príjemné chvíľky v spoločnosti krásnych kníh. Dovolíme si pripomenúť, že od všetkých sme vymámili (za sladkú odmenu), že nás znova navštívia. Prosíme  splňte svoj sľub a príďte. My na vás čakáme a tešíme sa. Verte, že sa tešia aj všetky knižky a hlavne naša víla Knihomila.

 

 

„Keď som objavil knižnice, bolo to ako mať Vianoce každý deň.“   Jean Fritz

 

 

A takto krááááásne nám bolo spolu v marci.

  

DSC 0433 m2 DSC 0416 DSC 0412

m3 m4 m5 m6

m8 m9 m10 m11

m12 m13 m14 DSC 0532

m20 m21 m22 m23

m24 m25 m26 m27

m28 m29 m30 m31

m32 m33 m34 1 m34 2

m35 m36 m38 m37

m39 m40 m41 m42

m43 m44 m45 m46

m47 m48 m49 m50

m51 m52 m53 m54

m55 m56 m57 m58

m59 m60 m61 m62

m63 m64 m65 m66

m68 m69 m70 m71

m83 m84 m85 m86

m87 m88 m89 m90

m91 m92 m93 m94

m95 m96 m97 m98

m01 m02 m03 m04

m05 m06 m07 m08

m09 m010 m011 m012

m09 m010 m011 m012

  

                                                                                                                                                                                                                                   

  

Takéto krásne knižky môžete vyhrať.

  

  

02 2     03      02

04   05 005

  

  

  

  

POZOR! SÚŤAŽ!


Milí naši čitatelia,

Mestská knižnica v Snine vyhlasuje na mesiac marec výtvarnú súťaž


"Moje naj v Snine". 


Nakresli svoje najobľúbenejšie miesto v Snine na výkres formátu A4 a doruč do knižnice do konca marca. Vaše kresbičky ohodnotíme a najkrajšie z nich odmeníme.


Všetky výkresy vystavíme na výstavke v priestoroch knižnice.Tety knihovníčky a víla Knihomila

  

             

                                                                                                                   MAREC MESIAC KNIHY  2017

  


Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, no napriek tomu má literatúra zaiste v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Zdrojom strenutí s knihami nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice.

S knihou môže človek prežiť prekrásne chvíle, opustiť realitu, prežívať radosti i strasti hrdinov, popustiť uzdu fantázii a dostať sa tam, kam by sme sa možno nikdy nedostali. O toto všetko prichádzame, keď necháme knihu iba tak stáť na polici.

Preto vás naša knižnica pozýva, tak ako každý rok, na "navštevu". Navštívte nás a spolu si poprezeráme krásne nové knižky, porozprávame si o knižnici, dozviete sa dôležitú vec ako sa stať čitateľom, prečítame si rozprávky i povesti.

Tieto zážitkové čítania pre žiakov materských a základných škôl zo Sniny a okolia realizujeme podľa nahlásenia.

Keďže si Snina v tomto roku pripomína 700. výročie prvej písomnej zmienky, radi si s vami pripomenieme jej históriu a prezrieme aj výstavku kníh "O Snine".

K tomuto výročiu vyhlasujeme aj výtvarnú súťaž "Moje naj v Snine". Stačí ak najkrajšie miesto v Snine nakreslite na výkres formátu A4 ľubovoľnou technikou a obrázok doručíte do knižnice najneskôr do konca marca. Odborná porota kresby vyhodnotí a odmení. Z kresbičiek urobíme výstavku v priestoroch knižnice. Čo myslíte? Bude tých obrázkov 700?

Tak si milí čitatelia nájdite čas na dobrú knihu, ktorú si môžete  vypožičať aj v našej knižnici.

A skúsme sa zamyslieť nad tým, kedy sme naposledy listovali v knihe, kedy sme prečítali aspoň krátku rozprávku svojim najmenším... a najmilším...


psiky