msks_logo

msks bleskovky

erb2 

facebook msks

msks Gerbocova Snina

ROCKFEST

mediaaa

Vyhľadávanie

Počítadlo návštev

TOPlist

PrihlásenieKnižnica vyhodnotenie činnosti
Za rok 2017

 Činnosť Mestskej knižnice v Snine za rok 2017


K 31.12.2017 evidujeme 1 049 aktívnych používateľov,  z toho 884 dospelých a 165 čitateľov do 15 rokov. Nových používateľov sa zaregistrovalo 87. Knižničný fond  v roku 2017 mal spolu ročný prírastok 487 knižničných jednotiek (z toho 59 titulov z odbornej literatúry pre dospelých, 348 kníh krásnej literatúry pre dospelých, 11 kníh odbornej literatúry pre deti a mládež a 69 kníh krásnej literatúry pre deti a mládež), z toho kúpou sme získali 448 prírastkov a darom 39.

Stav knižničného fondu ku koncu roka 2017 je 35 797 zväzkov kníh, z toho 7 976 kníh odbornej literatúry pre dospelých, 14 958 kníh krásnej literatúry pre dospelých, 1 376 kníh odbornej literatúry pre deti a mládež a 11 487 kníh krásnej literatúry pre deti a mládež. Predplatené máme 3 tituly periodických publikácií.

Počas roka sme evidovali 19 314 výpožičiek spolu (2 011 kníh odbornej literatúry, 13 179 kníh krásnej literatúry pre dospelých, 208 kníh odbornej literatúry pre deti a mládež, 3 200 výpožičiek kníh krásnej literatúry pre deti a mládež a 716 výpožičiek periodických publikácií), z toho 18 322 absenčných a 992 prezenčných výpožičiek. V rámci medziknižničnej výpožičnej služby bolo pre našich čitateľov vypožičaných 36 zväzkov kníh a objednaných 47 xerokópií článkov.

V priebehu roka navštívilo knižnicu spolu 7 920 návštevníkov, z toho 5 966 dospelých čitateľov a 1 234 čitateľov do 15 rokov, ďalších 720 návštevníkov (z toho 647 detí do 15 rokov) sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacích podujatí.

Knižnica organizovala 38 výchovno-vzdelávacích podujatí pre používateľov služieb knižnice i verejnosť, z toho 35 podujatí sa týkalo informačnej výchovy, ostatné boli uskutočnené formou besedy, súťaže a výstavy.

Niektorí naši čitatelia nám počas roka darujú knihy, z ktorých niektoré sme zaregistrovali do nášho fondu, pre ostatné sme vyčlenili regál s názvom „Ponuka kníh zadarmo“, čomu sa mnohí čitatelia potešili.

 


Činnosť Mestskej knižnice v Snine za rok 2016

  

        Mestská knižnica mesta Sniny otvára svoje kaštielne  brány pre všetkých, ale predsa privilegované postavenie tu majú detskí návštevníci. Aby mohla mať činnosť knižnice zmysel aj v budúcnosti,  deťom musíme venovať najväčšiu pozornosť.

          V roku 2016 sa v knižnici zaregistrovalo 94 nových dospelých čitateľov a 38 detských čitateľov do 15 rokov. Počet aktívnych čitateľov v tomto roku dosiahol 1012 dospelých  a 216 detí do 15 rokov. 

         Počas roka sme absenčne vypožičali 20 207  knižničných jednotiek.  Z toho 2 106 kníh odbornej literatúry pre dospelých (čo činí 10,69 % z celkového počtu výpožičiek), 13 880 kníh krásnej literatúry pre dospelých (zodpovedá 68,69 %), 271 kníh odbornej literatúry pre deti a mládež (1,34 %)  a 3 896 kníh krásnej literatúry pre deti a mládež (19,28 %). Bolo poskytnutých 496 ks prezenčných výpožičiek kníh (2,35%)  a 402 prezenčných výpožičiek periodík (1,90 %).

          Knižničný fond mal ročný prírastok 697 knižničných jednotiek, z toho 582 kúpou a 115 darom. Nové knihy sú v tomto zložení: 105 ks odborná literatúra pre dospelých (15,06 % z celkového počtu nových nakúpených kníh), 414 ks krásna literatúra pre dospelých (59,4 %), 10 ks odborná literatúra pre deti a mládež (1,44 %), 168 ks krásna literatúra pre deti a mládež (24,10 %). Pri nákupe nových kníh sme prihliadali na zloženie vypožičiavaných kníh.

          Stav knižničného fondu k 31. 12. 2016 je 35 310 zväzkov kníh, z toho odborná literatúra pre dospelých 7 917 kníh, krásna literatúra pre dospelých 14 610 kníh, odborná literatúra pre deti a mládež 1 365 kníh a krásna literatúra pre deti a mládež 11 418 kníh. Okrem toho knižnica odoberá 3 tituly periodík.

          Našu knižnicu v uplynulom roku navštívilo 7 222 návštevníkov. Z toho 5 655 dospelých čitateľov, 870 detí do 15 rokov a 697 návštevníkov sa zúčastnilo podujatí, ktoré organizovala knižnica. Zorganizovali sme 37 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, 2 besedy pre deti, 1 výstavu, 1 prednáška a 3 súťaže.

             Už tradične v marci organizujeme rôzne akcie hlavne pre deti. Tohto roku sme okrem prednášok o knižnici prichystali aj súťaž „Možno budem spisovateľ“ a „Ilustrátorský Olymp“ v maľovaní, ktoré mali veľký úspech. Následne na to sme urobili krásnu výstavku ocenených prác. Krásne detské kresbičky pochválil nejeden návštevník knižnice. Už druhý rok sa nám podarili dať v marci priestor mladým. Tentoraz mladej nádejnej sninskej spisovateľke Andrejke Kvotidianovej, výherkyni Gerbócovej literárnej Sniny. Deň detí aj prázdniny sme využili na to, aby sme do knižnice prilákali čo najviac tých najmladších čitateľov.

            Aj tohto roku veľká vďaka všetkým, ktorí nám darovali knihy. Či už nové alebo tie, ktoré už nepotrebovali. 53 kusov sme darovali Domovu pokojnej staroby. Dúfame, že urobili radosť jej obyvateľom.

            Aj v ďalšom roku sa tešíme na spoluprácu so svojimi malými, ale aj veľkými čitateľmi.

               

                                                                                                                      


Činnosť Mestskej knižnice v Snine za rok 2015


            Mestská knižnica v Snine bola v roku 2015 svojim čitateľom plne k dispozícií každý pracovný deň do 15:30 h a v stredu v predĺženom čase do 17:00 h.


           V roku 2015 sa v knižnici zaregistrovalo 133 nových dospelých čitateľov a 43 detských čitateľov do 15 rokov. Počet aktívnych čitateľov v tomto roku dosiahol 1051 dospelých  a 269 detí do 15 rokov. 


          Počas roka sme absenčne vypožičali 22 839  knižničných jednotiek.  Z toho 2 564 kníh odbornej literatúry pre dospelých (čo činí 10,78 % z celkového počtu výpožičiek), 14 870 kníh krásnej literatúry pre dospelých (zodpovedá 62,54 %), 387 kníh odbornej literatúry pre deti a mládež (1,63 %)  a 5 018 kníh krásnej literatúry pre deti a mládež (21,1 %). Bolo poskytnutých 526 ks prezenčných výpožičiek kníh (2,21%)  a 413 prezenčných výpožičiek periodík (1,74 %).


           Knižničný fond mal ročný prírastok 622 knižničných jednotiek, z toho 538 kúpou, 81 darom a 3 knihy ako náhrada za stratený dokument. Nové knihy sú v tomto zložení: 107 ks odborná literatúra pre dospelých (17,2 % z celkového počtu nových nakúpených kníh), 350 ks krásna literatúra pre dospelých (56,27 %), 22 ks odborná literatúra pre deti a mládež (3,54 %), 143 ks krásna literatúra pre deti a mládež (22,99 %). Pri nákupe nových kníh sme prihliadali na zloženie vypožičiavaných kníh.


           Stav knižničného fondu k 31. 12. 2015 je 34 613 zväzkov kníh, z toho odborná literatúra pre dospelých 7 812 kníh, krásna literatúra pre dospelých 14 196 kníh, odborná literatúra pre deti a mládež 1 355 kníh a krásna literatúra pre deti a mládež 11 250 kníh. Okrem toho knižnica odoberá 3 tituly periodík.


           Našu knižnicu v krásnych priestoroch kaštieľa navštívilo 8 172 návštevníkov. Z toho 6 284 dospelých čitateľov, 1 129 detí do 15 rokov a 759 návštevníkov sa zúčastnilo podujatí, ktoré organizovala knižnica. Zorganizovali sme 39 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, 2 besedy pre deti, 1 výstavu a spoločné čítania deti v mesiaci jún. Aj počas prázdnin sme pre deti prichystali akciu „Čítame si cez prázdniny“, kde sme odmenili najlepších čitateľov krásnymi knihami. Počas celého roka sme pri týchto podujatiach  rozdali 36 nádherných nových rozprávkových kníh. 


         Ďakujeme vydavateľstvu Kalligram, p. Judinyovej, D. Vasilenkovej, Stellamaris Tóthovej, V. Čurmovej, P. Maskalíkovi, V. Frankovi, M. Romanovi, M. Beblavému za nové darované knihy. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí nám darovali svoje prebytočné knihy. Takmer všetky si našli svoje nové miesto, či už v našej knižnici, alebo u iných čitateľov. A niektoré zas urobili radosť starkým v Domove pokojnej staroby. Všetkým darcom, ktorí zväčša ani nechcú byť menovaní, patrí veľká vďaka.


          Aj v ďalšom roku sa tešíme na spoluprácu so svojimi malými aj veľkými čitateľmi a ostatnými

návštevníkmi knižnice.

Činnosť Mestskej knižnice v Snine za rok 2014


            Mestská knižnica v Snine bola v roku 2014 už celá presťahovaná do kaštieľa a začína svoju prácu. Zo všetkých síl sa snažíme podnecovať lásku detí aj dospelých ku knihám, k čítaniu, aby sa kniha stala ich každodennou súčasťou. Po určitom čase, kedy sa niektorí čitatelia sťažovali, že majú k nám ďalej ako doteraz, sa situácia začína meniť. Znova k nám nachádzajú cestu starí, ale aj noví čitatelia.    


                                                                                                              

             V  roku 2014 bolo 1026 aktívnych čitateľov. 802 dospelých a 224 detí do 15 rokov. Noví dospelí čitatelia 130, noví detskí čitatelia  do 15 rokov 51. Knižničný fond  v roku 2014 mal ročný prírastok 709 kníh (189 kníh odbornej literatúry pre dospelých, 429 kníh krásnej literatúry pre dospelých, 5 kníh odbornej literatúry pre deti a mládež a 86 kníh krásnej literatúry pre deti a mládež), z toho 586 kníh získaných kúpou, 120 darom a 3 knihy náhradou za stratený dokument.             Stav knižničného fondu k 31. 12. 2014 je 33 991 zväzkov kníh, z toho 7 705 kníh odbornej literatúry pre dospelých, 13 846 krásnej literatúry pre dospelých, 1 333 kníh odbornej literatúry pre deti a mládež a 11 107 kníh krásnej literatúry pre deti a mládež. Knižnica má predplatené 3 tituly periodík.


            Počas roka sme absenčne vypožičali 22 980 zväzkov knižničných jednotiek, a to 2 805 kníh z odbornej literatúry pre dospelých, 14 730 krásnej literatúry pre dospelých, 302 kníh z odbornej literatúry pre deti a mládež, 5 143 kníh krásnej literatúry pre deti a mládež. Prezenčne sa uskutočnilo 482 výpožičiek a 458 výpožičiek periodík. V rámci medziknižničnej výpožičnej služby bolo  pre našich čitateľov vypožičaných 74 zväzkov kníh.            Našu krásnu knižnicu v tomto roku navštívilo spolu  8 086 návštevníkov, z toho 6 323 dospelých a 1088 deti do 15 rokov. Ďalších 675 návštevníkov sa zúčastnilo 25-tich vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, 22 podujatí sa týkalo informačnej výchovy,  ktoré knižnica pripravila pre verejnosť.


            Aj keď sa návštevnosť knižnice trochu znížila, počty návštevníkov nie sú celkom presné, nakoľko veľmi veľa ľudí si  prišlo iba pozrieť priestory knižnice, či už v rámci nejakej inej akcie konanej v  kaštieli, alebo konkrétne iba knižnicu. Aj keď si nič nevypožičali, v knižnici sa im páčilo a sľúbili, že určite ešte prídu.            Chcela by som na tomto mieste poďakovať  našim čitateľom, ktorí nám darovali knihy. Niektoré sme zaradili do nášho fondu, niektoré ponúkame ostatným čitateľom zdarma. Aj keď nechcú byť menovaní, ešte raz srdečne ďakujeme. Ďakujeme aj vydavateľstvu Kalligram, ktoré nám každý rok zasiela krásne knihy zdarma.
  .

Činnosť Mestskej knižnice v Snine za rok 2013


 

            Počas roka 2013 bola knižnica niekoľkokrát zatvorená z dôvodu revízie knižničného fondu a sťahovania knižnice do kaštieľa. Po slávnostnom otvorení zrekonštruovaného sninského kaštieľa bola na tri etapy počnúc oddelením s odbornou literatúrou pre dospelých od 8.7.2013 cez literatúru pre deti a mládež v mesiaci október 2013 až po krásnu literatúru pre dospelých celá knižnica presťahovaná do kaštieľa a tak úplne čitateľom k dispozícii od 10.12.2013.

           

            V knižničnom fonde bol v mestskej knižnici v roku 2013 ročný prírastok knižničných jednotiek 531 (231 kníh odbornej literatúry pre dospelých, 215 kníh krásnej literatúry pre dospelých, 8 kníh odbornej literatúry pre deti a mládež a 77 krásnej literatúry pre deti a mládež) , z toho 503 kúpou, 27 darom a 1 náhradou za stratený dokument.

           

            V roku 2013 sme Ministerstvu kultúry SR predložili dva projekty, z toho jeden s názvom „Poďme spolu do knižnice“ nám bol schválený a realizovali sme ho na základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Na projekt nám bol schválený finančný príspevok v sume 1 000 eur určený na úhradu bežných výdavkov, a to na nákup knižničného fondu s tým, že uvedený projekt sme spolufinancovali i z iných zdrojov.

Hlavným cieľom projektu bol rozvoj čitateľskej kultúry a rozvoj čitateľskej gramotnosti používateľov, špecifickým cieľom podpora využívania knižničných služieb v rámci vyučovacieho procesu a mimoškolských aktivít s dôrazom na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pomoc žiakom pri samoštúdiu a príprave na vyučovanie. Realizácia projektu podstatne prispela k zvýšeniu kvality knižničných služieb na miestnej i regionálnej úrovni v regióne s vysokou nezamestnanosťou, kde hlavne prostredníctvom vypožičiavania kníh je prístupná možnosť vzdelávať sa a rozširovať svoj rozhľad.

Poskytnutá dotácia bola použitá na nákup 80-ich knižničných jednotiek (odborná literatúra pre dospelých- študujúcich používateľov).

 

            Stav knižničného fondu k 31.12.2013 je 33 282 zväzkov kníh, z toho 7 516 kníh odbornej literatúry pre dospelých, 13 417 krásnej literatúry pre dospelých, 1 328 odbornej literatúry pre deti a mládež a 11 021 krásnej literatúry pre deti a mládež. Knižnica má predplatené 3 tituly periodík.

           

            Počas roka vypožičala absenčne 33 006 zväzkov knižničných jednotiek, a to 3 854 kníh z odbornej literatúry pre dospelých, 20 029 krásnej literatúry pre dospelých, 786 kníh z krásnej literatúry pre deti a mládež, 7 623 krásnej literatúry pre deti a mládež a 714 výpožičiek periodík. Prezenčne uskutočnila 537 výpožičiek. V rámci medziknižničnej výpožičnej služby bolo čitateľom z iných knižníc vypožičaných 138 zväzkov kníh a poskytnutých 27 xerokópií článkov.

           

            Zaregistrovaných bolo 1 289 aktívnych používateľov, z toho 238 čitateľov do 15 rokov. Počet návštevníkov knižnice bol 10 546, z toho 376 sa zúčastnilo 16-ich vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré knižnica pripravila pre verejnosť, z toho 15 podujatí sa týkalo informačnej výchovy.